Ühiskondlik muutus läbi tervema ja teadlikuma noorte põlvkonna, toetades haridussüsteemi.

Meie Missioon

Loome noortele positiivse ja turvalise keskkonna, edendame klassisidusust, noorte enesekindlust ja julgust ning soodustame isiklikku eneseteostust haridusteel.

Keskendume looduslähedastele tegevustele, põimides mitmekesised informaalõppel põhinevad mooduleid ja tõenduspõhiseid praktikaid.

Olulisel kohal on kogukonna kaasamine ja põlvkondade vahelise kontakti loomine, tuues kokku noored, õpetajad ja lapsevanemad, et toetada noorte arengut.