KLAPP_1 on mõeldud 1.–4. klasside õpilastele omavahel tutvumiseks, aga ka vanemate sidumiseks klassiga. Seepärast on matkale oodatud ka mõned lapsevanemad. KLAPP_1 koolipoolsed kontaktisikud on sotsiaalpedagoog ja klassijuhataja. 

Matkale eelneb edasiside (Edasiside (feedforward) on vahend inimese enda muutumistahte käivitamiseks. Edasiside on positiivne, tulevikuvõimalusi käivitav idee, mis on antud eesmärgiga parandada töö- või õpisooritust või aidata muuta mõnd harjumust.) koosolek, kus metsaisad end tutvustavad ning edasisidestavad toimuva. Sellel koosolekul on võimalus lapsevanematel saada vastused küsimustele, mis seonduvad nii talvise matkamise kui ka eakohase sotsiaalsusega.  

Samuti edasisidestavad metsaisad matka õpilastele. Selle eesmärgiks on viia vastutus õpilastele endile – seisab neil ju kolmepäevane talvine retk alles ees. Enese mugavalt tundmiseks on vaja kaasa võtta õiged riided ja hügieenitarbed ning on vaja teada matkal kehtivaid reegleid. Õpilased, kes on mingil põhjusel otsustanud mitte osaleda, saavad kõikidele oma küsimustele vastused, mis võib nad ümber veenda.. 

Pärast matka toimub tagasiside koosolek, kus metsaisad ja kaasas olnud vanemad saavad rääkida toimunust, näidata fotosid ja arutleda klassi kui grupi toimimise ja kitsaskohtade üle. Tavaliselt kestavad sellised koosolekud tund või kauem, sest matkadel juhtub alati midagi põnevat.