START Retked toetajad

Meil on hea meel, et meil  on sõpru, kes aitavad meil noorte haridusse ja arengusse panustada. Suur aitäh kõikidele  headele sponsoritele, kes toetavad meie tegevust kas rahaliselt või aidates meid oma toodete või teenustega.

Tänu Tartu linna panusele on KLAPP_2 ja KLAPP_3 programmid suurepäraselt käivitatud, pakkudes olulist tuge Tartu koolinoorte arengule. Tartu linna toetus võimaldab kaasata noori ja nende vanemaid koolikogukonnaga koostöösse. Tartu Linna toetus on tõukejõuks noorte arengu ja koolikogukonna ühtsuse suunas.

Tartu linna kohta leiad rohkem infot SIIT.

Aitan Lapsi fond, mis on üks Eesti suuremaid heategevusorganisatsioone, toetab Eestis elavate laste võimalust osaleda meeldejäävatel kultuurielamustel. Hea meel on tõdeda, et nende kogemuste ja elamuste juurde kuulub ka hariduslik KLAPP programm. Aitan Lapsi fond on olnud meiega aastast 2020.

Tänu Eesti Punase Risti toele oleme ellu viinud KLAPP_UA programmi kui ka suvelaagreid. Mis on loodud, et toetada Ukraina sõjapõgenike laste koolis käimist, keeleõpet,  integratsiooni ja eneseregulatsiooni. 

KLAPP_UA programmis on osalenud 36 klassitäit noori. Ja suvelaagrites 456 noort.  Programm kui ka suvelaagrid on andnud võimaluse tuua kokku erinevad taustad ja kogemused ning aidata Ukraina noortel leida tuge ja toetust uues keskkonnas. See algatus mitte ainult ei aidanud integreerida põgenikke ühiskonda, vaid mängis olulist rolli ka nende emotsionaalse heaolu ja hariduse toetamisel.

Eesti Punane Rist on teinud väärtusliku panuse, võimaldades KLAPP_UA elluviimist ja toetades seeläbi kogukondade vahelist solidaarsust.

Eesti Punase Risti kohta leiad rohkem infot SIIT.

KLAPP retkel peab noorel kõht täis olema! Kolme päeva jooksul kokkame koos noortega täisväärtuslikke lõkketoite, mille käigus kasutame ka Salvest panust. Salvest prioriteetideks sponsorluses on projektid, mis annavad kindla panuse ühiskonna arengule, parandavad laste ja noorte eluolu ning edendavad tervislikke eluviise ning liikumisharjumusi.

KLAPP programmi möödapääsmatu aspekt on laagri enda toimumiskoht, milledeks on kaks metsamaja keset sügavat rohelust. Majade eest tuleb hoolt kanda, neid kütta, nende juure ligipääs tagada ja mis seal salata, nende eest ka üüri maksta. Hea meel on öelda, et selles osas saame toetust Postimehe Fondilt, kes leidis meie tegevuse olevat kooskõlas parema kodanikukultuuri ja hariduse poole pürgimisega. Täname südamest