START Retked MTÜ

Registrikood: 80631312
Postiaadress: Jaama tn 117, 50605, Tartu linn
e-post: info@startretked.ee
telefon: +372 5689 8003

Kontonumber:
MTÜ START Retked
EE387700771009529536

Meie tegevusi rahastab fond Aitan Lapsi SA ja Tartu Linnavalitsuse Haridusosakond.

KLAPP Ukrainaga seonduvaid tegevusi rahastab Eesti Punane Rist.

Oma tegevustes lähtub Mtü START Retked Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Juhindume oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist.

Jälgi meid Facebookis

Saada meile sõnum

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.