RESTART on loodud eesmärgiga toetada haridustöötajate või lastevanemate meeskonnatöö ja omavahelise kommunikatsiooni oskuste tugevdamist. 

Programm keskendub sellele, kuidas saavutada efektiivsem teabevahetus igapäevases töökeskkonnas ning lahendada võimalikke tööalaseid pingeid. Meeskonnaliikmete sujuvam ja avatum suhtlus on oluline mitte ainult igapäevaste ülesannete täitmiseks, vaid ka üldise töökoha atmosfääri parandamiseks. 

RESTART retk pakub praktilisi tööriistu, mis aitavad haridustöötajatel paremini mõista meeskonnatöö dünaamikat, tugevdada koostööd ning luua positiivseid suhteid kolleegidega. Programm julgustab avatud suhtlemist, konfliktide ennetamist ja tõhusat probleemide lahendamist, tagades haridusasutustes tõhusa ja harmoonilise töökeskkonna.