Kodukord ja sisekorra eeskirjad

 1. Laagri territooriumilt omavoliline lahkumine ei ole lubatud.
 2. Ujumine toimub ainult koos kasvatajatega.
 3. Laagris ei ole lubatud tarvitada alkoholi, narkootilisi aineid ega tubakatooteid (kaasa arvatud veip).
 4. Enda toidunõud peseb igaüks ise peale söömist ja asetab kuivama selleks ettenähtud kohta.
 5. Iga laagris osaleja vastutab oma toa ja asjade korrashoiu eest.
 6. Söögikordade ajal söögiga tubadesse ei lähe.
 7. Teiste tubade külastamine ilma loata on keelatud!
 8. Öörahu laagris on kell 23.00, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
 9. Prügi sorteeritakse – olmeprügi, pakend ja paber kogutakse prügikottidesse, vee- ja limonaadipudelid kogutakse taarakotti. Prügi maha viskamine, matmine või peitmine ei ole lubatud.
 10. Ruumidest lahkudes kustutatakse tuled (ka WC, saun, tuba jt üldkasutatavad ruumid, kust lahkud viimasena).
 11. Laagri programmist võtavad kõik laagerdajad osa.
 12. Laagri korraldajad ei vastuta kaasavõetud raha, väärisesemete ja telefonide eest.
 13. Igaüks hoiab oma asju hoolikalt.
 14. Kasutatud spordivahendid ja lauamängud viiakse mängu lõppedes tagasi oma kohale.
 15. Pallimänge mängitakse selleks ettenähtud kohtades.
 16. Suuremad on väiksematele toeks ja vajadusel abistavad.
 17. Kui on mure, ka tervisega seotud, siis räägi kasvatajaga, nemad saavad sind aidata!
 18. “Siesta” on puhketund, sellel ajal võtame laagris rahulikumalt ja vaiksemalt.
 19. Teiste laagris osalejate isiklike asjade ilma loata võtmine ei ole lubatud.
 20. Kiusamine (nii füüsiline kui vaimne) ei ole meil lubatud, kui märkad siis teavita kasvatajaid.
 21. Kõik rikutud/soditud ja lõhutud laagri vahendid (ka toa mööbel, aknad, uksed, spordivahendid jms) tuleb lapsevanematel asendada, kinni maksta või remontida.
 22. Kodukorra korduvad rikkujad saadetakse laagrist koju ja neile laagrimaksumust ei tagastata.
 23. Kui laps lahkub laagrist omal soovil enne vahetuse lõppu, siis laagrimaksumust ei tagastata.