,,Elanikust kodanikuks”, Ülo Vooglaid.

See raamat või veel täpsemini hr Voolaiu loengud ja mõtteavaldused on üks esimesi süsteemseid lähenemisi KLAPPi sisule ja olemusele (raamatut siis lihtsalt veel ei olnud). See raamat nimetab ennast ka: “käsiraamat isemõtlejale”.

Just ise mõtlevaid inimesi soovime me ühiskonda saata ning seepärast meie austus selle autori ja raamatu vastu. Toome siinkohal esile leheküljelt 39 järgneva: ,,Millegi loomine on julgustükk. /…/ Enamik uuendusi on märkuseks neile, kes on samas vallas varem tegutsenud. Eriliselt raske ja ränk on muuta mingi valdkonna kui terviku käsitamist – sel juhul on tegemist paradigma muutmisega.”