KLAPP_2 on mõeldud 5.–6. klassidele just omavaheliseks paremaks läbisaamiseks. Seepärast on metsaisade ülesanne luua turvaline ruum suhete avaldumiseks, tekkeks ja muidugi ka konfliktideks, et saaks ikka piirid paika. KLAPP_2 koolipoolsed kontaktisikud on sotsiaalpedagoog ja klassijuhataja. 

    Matkale eelneb edasiside (Edasiside (feedforward) on vahend inimese enda muutumistahte käivitamiseks. Edasiside on positiivne, tulevikuvõimalusi käivitav idee, mis on antud eesmärgiga parandada töö- või õpisooritust või aidata muuta mõnd harjumust.) koosolek, kus metsaisad end tutvustavad ning edasisidestavad toimuva. Sellel koosolekul on võimalus lapsevanematel saada vastused küsimustele, mis seonduvad nii talvise matkamise kui ka eakohase sotsiaalsusega.  

    Samuti edasisidestavad metsaisad matka õpilastele. Selle eesmärgiks on viia vastutus õpilastele endile – seisab neil ju kolmepäevane talvine retk alles ees. Enese mugavalt tundmiseks on vaja kaasa võtta õiged riided ja hügieenitarbed ning on vaja teada matkal kehtivaid reegleid. Õpilased, kes on mingil põhjusel otsustanud mitte osaleda, saavad kõikidele oma küsimustele vastused, mis võib nad ümber veenda. 

    Peale matka toimub tagasiside koosolek, kus metsaisad saavad rääkida toimunust, näidata fotosid ja arutleda klassi kui grupi toimimise ja kitsaskohtade üle. Metsaisad toovad teie ette „klassi suhtepildi“. Tavaliselt kestavad sellised koosolekud tund või kauem, sest matkadel juhtub alati midagi põnevat.