KLAPP_3 on mõeldud 7.–9. klassidele enese avastamiseks läbi liikumise. Metsaisa ülesanne on  toetada päevadistantsil olevat gruppi ning õhtul teha asjakohaseid kokkuvõtteid ja tagasisidet. KLAPP_3 koolipoolseks kontaktisikuks on liikumisõpetajad ja sotsiaalpedagoog ning klassijuhataja. 

Matkale eelneb  sissejuhatav tund, kus metsaisa tutvustab matkamise alustalasid: alates paelte sidumisest kuni enda energiataseme jälgimiseni. Vajadusel toimub edasiside koosolek vanematele, kus on võimalus saada vastused küsimustele, mis seonduvad nii talvise matkamise kui ka eakohase sotsiaalsusega. 

Sissejuhatava tunni/tundide eesmärgiks on viia vastutus õpilastele – seisab neil ju kolmepäevane talvine retk alles ees. Enese mugavalt tundmiseks on vaja kaasa võtta õiged riided ja hügieenitarbed ning on vaja teada matkal kehtivaid reegleid. Õpilased, kes on mingil põhjusel otsustanud mitte osaleda, saavad kõikidele oma küsimustele vastused, mis võib nad ümber veenda. 

Pärast matka toimub kokkuvõttev tund, kus grupp ja kontaktisik arutlevad toimunud retke üle ja teevad järeldusi edasiseks. Toimub ka tagasiside koosolek vanematele, kus retkejuht  annab ülevaate matkast, näitab fotosid ja saab arutleda klassi kui grupi toimimise ja kitsaskohtade üle. Tavaliselt on sellised koosolekud tund ja rohkem, sest eks matkadel ju alati midagi põnevat juhtub.