KLAPP_UA

KLAPP_UA on loodud, et toetada Ukraina sõjapõgenike laste koolis käimist, keeleõpet, integratsiooni ja eneseregulatsiooni. Sellekohase alginfo kogusime suvistes laagrites, kuhu koondasime erinevaid laste gruppe. Kõige parema ja nähtavama tulemuse andis klassigrupp, milles olid mõned ukraina lapsed. Sellisel juhul tutvusid eesti lapsed ukraina lastega ning laagrist lahkudes oli huvi üksteise vastu olemas. Kui on huvi, siis järgneb ka suhtlus ning soov suhelda tähendab tahet gruppi kuuluda. Just sellist omavahelist suhtlust toetab KLAPP formaat, mis on loodud klassi siseste suhete parandamiseks. Tavapäraselt annab see tulemuseks koostöövõimelise klassi, millega on koolis õpetajatel parem töötada. Antud juhul toetab KLAPP_UA ukraina laste koolis käimise tahet.